Sign up

Once you have filled in the form, your details will be validated and you will be given a password in order to have access to your Mobenia work space.

Log in

Reserved area for clients and Mobenia collaborators

Forgot your password? Contact us
Joan Barrera

Joan Barrera

Dissenyador industrial per ESDI. Universitat Ramón Llull. Sabadell. 1994-1998

Col·labora a Scarabat de la mà d’Estudi Blanc. La Sénia. 1998-2000

Entra a formar part de l’equip creatiu Antaix. La Sénia. 2001-2012

Estableix el seu propi estudia a Poble Nou del Delta. 2012