Iniciar sessió

Una vegada hagi completat el formulari, les seves dades seran validades i se li proporcionarà una contrasenya per tenir accés al seu espai de treball de Mobenia.

  Log in

  Àrea reservada per a clients i col·laboradors de Mobenia

  Heu oblidat la contrasenya? Contacte

  Política del Sistema Integrat de Gestió

  SIG (Sistema Integrat de Gestió)


  A MOBENIA, ens dediquem al “Disseny, desenvolupament, fabricació, venda i muntatge de mobiliari i equipament per al sector de l’hàbitat i del contract

  A MOBENIA establim els principis del nostre Sistema Integrat de Gestió per a garantir la satisfacció dels nostres clients, el compromís amb la protecció del Medi Ambient i la Salut Laboral de les persones que intervenen en els nostres processos. Aquests principis són:

  • Aplicar conceptes de MILLORA CONTÍNUA, definint i revisant periòdicament els nostres objectius, establerts en la línia marcada per aquesta política, per a assegurar el compliment i la superació de les expectatives dels nostres clients, dels nostres empleats i de la societat en general.
  • Conservar el MEDI AMBIENT com una tasca assumida, liderada i gestionada per la Direcció, adoptant les mesures necessàries, dins de les activitats realitzades en els nostres processos, per a avaluar i prevenir la contaminació, reduir els impactes mediambientals i realitzar un ús racional dels recursos naturals.
  • Assegurar la SALUT i la SEGURETAT com a principi bàsic per al desenvolupament de les nostres activitats, aconseguint uns processos segurs, tant per als nostres empleats com per als subcontractistes, clients i societat en general.

  La Direcció es compromet a aportar els recursos necessaris per a garantir els principis anteriors. Entre aquests recursos destaca l’adequada INFORMACIÓ, FORMACIÓ i SENSIBILITZACIÓ de tot el personal per a assegurar el compliment d’aquesta política.


  La Direcció assumeix el compromís amb el compliment dels REQUISITS LEGALS, REGLAMENTARIS i de la NORMATIVA APLICABLE tant en matèria de Seguretat i Salut Laboral com en temes mediambientals i de la Qualitat.

  La POLÍTICA reflectida en el present document és REVISADA i adaptada contínuament sobre la base dels condicionants legislatius, tecnològics i d’entorn canviant en què ens movem. Així mateix és comunicada i promoguda entre els nostres empleats per a l’acceptació dels seus principis.

  Last update date: Enero 2024