1. Informació sobre la titularitat de la pàgina web.
  La pàgina web www.mobenia.com (d’ara endavant, el Lloc web) és un domini en internet titularitat de MOBICENIA, S.L. (d’ara endavant MOBICENIA). Les dades identificatives de MOBICENIA són:
  CIF: B43924737
  Domicili: Ctra. Santa Bàrbara, km. 19
  43560  La Sénia (Tarragona)
  Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2368, Foli 43, Fulla T-37543Atendrem qualsevol dubte o consulta relacionada amb els termes legals del Lloc web, per a això pots dirigir-te a l’adreça de correu electrònic mobenia@mobenia.com.


 2. Informació sobre el tractament de les dades personals.Les dades personals que l’usuari proporcioni a MOBICENIA a través dels diferents formularis existents en el Lloc web seran incorporats a un fitxer que el seu titular i Responsable del Fitxer és MOBICENIA, S.L. i que es troba degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.Aquestes dades seran tractats amb la màxima confidencialitat i amb l’única finalitat de gestionar les relacions que establim amb els usuaris a través del Lloc web.

 3. Informació sobre l’enviament de comunicacions comercials.T’informem que MOBICENIA podrà utilitzar les dades personals que ens puguis facilitar per enviar-te e-mails comercials relacionats amb els serveis que prestem. En tot cas, podràs evitar l’enviament de nous e-mails comercials sol·licitant-ho en l’adreça de correu electrònic mobenia@mobenia.com o mitjançant el link que apareix en el cos de cadascun dels e-mails.

 4. Protecció de la privadesa de l’usuari.MOBICENIA t’informa que ha adoptat mesures de caràcter tècnic i organitzatives exigides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades per garantir la seguretat de les teves dades, a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats dels mateixos.Les dades personals facilitades pels usuaris a través del Lloc web no seran cedits a altres entitats o empreses per ser emprats per a les seves pròpies finalitats. T’informem també que algunes empreses subcontractades per MOBICENIA podrien tenir accés a les teves dades personals i informació personal, sempre sota l’exclusiu control de MOBICENIA, amb l’única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament del Lloc web.

 5. Qualitat de les dades.L’usuari haurà de garantir, tant enfront de MOBICENIA com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través del Lloc web. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitats deuen ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l’usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i et sol·licitem que ho convidis a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.L’usuari haurà de notificar a MOBICENIA qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.

 6. Drets ARC.L’usuari del Lloc web té dret a exercir davant MOBICENIA els coneguts com a drets ARC (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).En aquest sentit, l’usuari podrà sol·licitar a qualsevol moment a MOBICENIA les dades personals que li concerneixin i que han estat recopilats; rectificar-los; comunicar que ja no desitja que siguin utilitzats per a una finalitat concreta o sol·licitar que siguin suprimits de la base de dades titularitat de MOBICENIA.Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei, l’usuari pot dirigir-se a MOBICENIA a través del correu electrònic info@mobenia.com o mitjançant escrit dirigit a la direcció que consta en la capçalera de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:

  -        Nom i cognoms de l’interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que ho identifiqui i, si escau, de la persona que ho representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d’aquests documents.

  -        Petició en què es concreta la sol·licitud (el dret ARC que es pretén exercitar).


 7. Cookies.MOBICENIA t’informa que tens instal·lades cookies en els teus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del teu ordinador. En accedir a la pàgina Web de MOBICENIA el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la teva última visita, millorant o facilitant la teva experiència de navegació. Pots trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però pots configurar el teu navegador per ser avisat en la pantalla del teu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta forma, impedir la seva instal·lació en el teu disc dur.

 8. Modificacions de la política de privadesa.MOBICENIA es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l’usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privadesa amb la finalitat d’estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

 9. Normativa aplicable.Per obtenir més informació sobre la normativa que protegeix i estableix els teus drets, posem a la teva disposició les lleis en les quals es basa la present Política de privadesa i són rellevants per a tu:** Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.** Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

  Data d’última actualització:   28 d’abril de 2017